فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 267,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
2,020,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir