فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 267,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,700 کیلومتر
قیمت
2,120,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com