فروش دنا 1.7 لیتر در مازندران مدل 1394

کارکرد : 50,400 کیلومتر قیمت : 38,400,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir