فروش دنا 1.7 لیتر در مازندران مدل 1394

کارکرد : 50,400 کیلومتر قیمت : 38,400,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
59,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
19,400 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
391 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
43,400,000
منبع آگهی
otex.ir