فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,500 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
298,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
179,777 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir