فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
453,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
519,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
184,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
790,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
15,600 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir