فروش کیا ریو 5 در گیلان مدل 2014

کارکرد : 39,000 کیلومتر قیمت : 49,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

کیا، ریو 5، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2015

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، ریو 5، 2014

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir