فروش کیا ریو 5 در گیلان مدل 2014

کارکرد : 39,000 کیلومتر قیمت : 49,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1390

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2005

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2007

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1387

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com