فروش پراید صندوق دار در قزوین مدل 1390

کارکرد : 267,000 کیلومتر قیمت : 14,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
28,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
377,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

خراسان شمالی - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
otex.ir