فروش پراید صندوق دار در قزوین مدل 1390

کارکرد : 267,000 کیلومتر قیمت : 14,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir