فروش پراید صندوق دار در قزوین مدل 1390

کارکرد : 267,000 کیلومتر قیمت : 14,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1387

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir