فروش پراید هاچ بک در قزوین مدل 1386

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 10,800,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
267,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1378

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
7,600 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

خوزستان - 9 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com