فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
342,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com