فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
1,790,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

گیلان - 8 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir