فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
199,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
144,500 کیلومتر
قیمت
316,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
1,790,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir