فروش نیسان پاترول دو در در خراسان رضوی مدل 1376

کارکرد : 137 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1373

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1375

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
399,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1368

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1374

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1378

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir