فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2014

کارکرد : 105,000 کیلومتر قیمت : 170,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
297,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
161,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir