فروش رنو تندر 90 E2 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1389

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
30,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1397

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,048 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,500 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir