فروش کیا اپتیما در آذربایجان شرقی مدل 2010

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 86,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان شمالی - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,500 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
247,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
1,670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com