فروش کیا اپتیما در آذربایجان شرقی مدل 2010

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 86,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
1,510,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
379,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
493,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir