فروش دانگ فنگ H30 Cross در آذربایجان شرقی مدل 139

دانگ فنگ، H30 Cross، 139

آذربایجان شرقی

کارکرد : حواله قیمت : 46,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

دانگ فنگ، H30 Cross، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دانگ فنگ، H30 Cross، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دانگ فنگ، H30 Cross، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دانگ فنگ، H30 Cross، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,200,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

دانگ فنگ، H30 Cross، 139

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

دانگ فنگ، H30 Cross، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دانگ فنگ، H30 Cross، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

دانگ فنگ، H30 Cross، 139

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com