فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2015

کارکرد : 53,000 کیلومتر قیمت : 355,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
505,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
630,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
575,000,000
منبع آگهی
otex.ir