فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2015

کارکرد : 53,000 کیلومتر قیمت : 355,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
110 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
575,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
otex.ir