فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2015

کارکرد : 53,000 کیلومتر قیمت : 355,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
110 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2016

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
87,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir