فروش هیوندای اکسنت در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
10,300 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
102,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir