فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2016

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : 162,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,600 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2011

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
197,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir