فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1383

کارکرد : 178,000 کیلومتر قیمت : 26,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir