فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1383

کارکرد : 178,000 کیلومتر قیمت : 26,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
296,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

اردبیل - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1385

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
170 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com