فروش پراید 141 ساده در کرمان مدل 1388

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1389

همدان - 11 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
184,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، 141 ساده، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، 141 ساده، 1386

قم - 1 سال پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com