فروش پراید 141 ساده در کرمان مدل 1388

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 141 ساده، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1387

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
266,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir