فروش کیا ریو 5 در تهران مدل 1385

کارکرد : 330,000 کیلومتر قیمت : 14,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1385

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2015

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
23,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2006

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com