فروش هیوندای آزرا در کرمان مدل 0

کارکرد : 120 کیلومتر قیمت : 138,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، آزرا، 2006

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
252,525 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir