فروش هیوندای آزرا در کرمان مدل 0

کارکرد : 120 کیلومتر قیمت : 138,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

یزد - 6 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir