فروش هیوندای آزرا در کرمان مدل 2010

کارکرد : 90 کیلومتر قیمت : 121,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
880,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2006

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir