فروش سمند LX EF7 در کرمان مدل 1394

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 27,700,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX EF7، 1391

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,800 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir