فروش سمند LX EF7 در کرمان مدل 1394

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 27,700,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir