فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در کرمان مدل 1

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1395

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
66,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1384

آذربایجان غربی - 3 ماه پیش

کارکرد
181,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
620,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1388

چهارمحال و بختیاری - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir