فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در کرمان مدل 1

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

خوزستان - 3 ماه پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب
کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

همدان - 2 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1380

گلستان - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

لرستان - 6 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir