فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در کرمان مدل 1

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب
کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1384

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
181,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir