فروش هیوندای i20 در کرمان مدل 2015

کارکرد : 5,700 کیلومتر قیمت : 77,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
89,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، i20، 2015

فارس - 1 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2011

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
39,500 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir