فروش هیوندای i20 در کرمان مدل 2015

کارکرد : 5,700 کیلومتر قیمت : 77,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2015

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
810,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
82,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
220,998,000
منبع آگهی
Rekab.ir