فروش هیوندای i20 در کرمان مدل 2015

کارکرد : 5,700 کیلومتر قیمت : 77,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
123,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
13,700 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com