فروش هیوندای i20 در کرمان مدل 2015

کارکرد : 5,700 کیلومتر قیمت : 77,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
94,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
104,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir