فروش هیوندای i20 در کرمان مدل 2015

کارکرد : 5,700 کیلومتر قیمت : 77,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
79,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
otex.ir