فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,500 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
3,600 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir