فروش سیتروئن زانتیا در خراسان جنوبی مدل 1386

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی

کارکرد : 209,000 کیلومتر قیمت : 24,400,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
296,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
59,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir