فروش سیتروئن زانتیا در خراسان جنوبی مدل 1386

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی

کارکرد : 209,000 کیلومتر قیمت : 24,400,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
24,400 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
158,744 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir