فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 8,000 کیلومتر قیمت : 310,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
313,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
296,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir