فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 8,000 کیلومتر قیمت : 310,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
294,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
358,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
386,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir