فروش هیوندای ix45 در یزد مدل 2017

کارکرد : حواله قیمت : 246,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

هیوندای، ix45، 2009

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، ix45، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، ix45، 2014

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
1,900,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، ix45، 2014

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، ix45، 2014

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، ix45، 2014

قم - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix45، 2014

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
181,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، ix45، 2017

یزد - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
246,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com