فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir