فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 2,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2009

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
197 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir