فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 2,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
1,510,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2013

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
1,320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com