فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 2,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

قم - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
241,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
252,000,000
منبع آگهی
otex.ir