فروش نیسان ایکس تریل در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
287,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2005

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
7,500 کیلومتر
قیمت
444,000,000
منبع آگهی
otex.ir