فروش نیسان پاترول دو در در آذربایجان غربی مدل 137

نیسان، پاترول دو در، 137

آذربایجان غربی

کارکرد : 210,000 کیلومتر قیمت : 16,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
27,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1376

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1368

همدان - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1375

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1379

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1366

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1372

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1376

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
137 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir