فروش نیسان پاترول دو در در آذربایجان غربی مدل 137

نیسان، پاترول دو در، 137

آذربایجان غربی

کارکرد : 210,000 کیلومتر قیمت : 16,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
176,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1374

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
450,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
27,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1379

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1380

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
328,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir