فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 105,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir