فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 105,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

سمنان - 9 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir