فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 105,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

کردستان - 10 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
388,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

بوشهر - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir