فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 105,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2010

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

آذربایجان شرقی - 2 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2015

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir