فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 105,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سوناتا، 201

اردبیل - 2 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2006

آذربایجان شرقی - 1 ماه پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir