فروش لیفان X60 اتوماتیک در گیلان مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 69,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
69,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
111,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
69,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
125,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,500 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
97,500,000
منبع آگهی
otex.ir