فروش لیفان X60 اتوماتیک در گیلان مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 69,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
69,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1393

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
111,000,000
منبع آگهی
otex.ir