فروش هیوندای النترا در بوشهر مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
204,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
2,800 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
353,000,000
منبع آگهی
otex.ir