فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2008

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 108,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2007

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
197,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
277,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

چهارمحال و بختیاری - 7 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir