فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2008

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 108,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
6,400 کیلومتر
قیمت
273,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir