فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
399,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
316,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
34,945 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir