فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

مازندران - 3 هفته پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
950,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
678,000,000
منبع آگهی
otex.ir