فروش نیسان ماکسیما در البرز مدل 1383

کارکرد : 212,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir