فروش نیسان ماکسیما در البرز مدل 1383

کارکرد : 212,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir