فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
3,200 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
17,250 کیلومتر
قیمت
221,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
28,300 کیلومتر
قیمت
197,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir