فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
498,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir