فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 262,000 کیلومتر قیمت : 13,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
8,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
9,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
189 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1386

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
201,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
102,400 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir