فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 262,000 کیلومتر قیمت : 13,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
12,345 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
otex.ir