فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

آذربایجان غربی - 5 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
376,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com