فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
700 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
3,200 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
408,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
62,500 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir