فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 41,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
41,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir