فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 41,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir