فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
122,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir