فروش کیا اپتیما JF در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما JF، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
498,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما JF، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,500 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
191,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir