فروش کیا اپتیما JF در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما JF، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما JF، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما JF، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
197,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما JF، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir