فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 212,800,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
116,500 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
120,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
134,500 کیلومتر
قیمت
125,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir