فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 212,800,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2017

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
2,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
535,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
740,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir