فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1385

کارکرد : 380,000 کیلومتر قیمت : 11,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
347,000 کیلومتر
قیمت
20,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
261,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir