فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1386

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir