فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1386

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
38,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,800 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir