فروش کیا اپتیما در آذربایجان شرقی مدل 2010

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 86,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir