فروش کیا اپتیما در آذربایجان شرقی مدل 2010

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 86,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
3,100 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

مرکزی - 11 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir