فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1345

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
143 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
33,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,885,900
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir