فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
41,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

گیلان - 3 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
57,400 کیلومتر
قیمت
32,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1398

گیلان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir