فروش هیوندای جنسیس در آذربایجان شرقی مدل 2012

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی

کارکرد : 93,000 کیلومتر قیمت : 169,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

گیلان - 6 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir